ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ:

Ђачки парламент је ученичка организација Економско – трговинске школе која брине о додатним
активностима ученика који нису везани за наставу. Уједно представља везу између менаџмента школе,
наставника и ученика.
Бави се организацијом традиционалних догађаја, као што су:

„Новогодишњи програм“,
хуманитарне акције,

како би ученици квалитетно
провели слободно време.