Поздрављамо Вас у име Наставничког већа, ученика и свих запослених у нашој школи.

Овим путем Вам нудимо ближе информације о програму и начину функционисања наше школе,
као и условима које нудимо садашњим и будућим ученицима.

Школске 2017/18 за осмаке планирамо да понудимо следеће образовне профиле:

-Комерцијалиста (4 године) једно одељење на српском наставном језику
-Финансијски администратор (4 године) једно одељење на мађарском наставном језику
-Пословни администратор (4 године) једно одељење на мађарском наставном језику

Образовање у нашој школи је такође погодно као основа за даље школовање и упис економског,
правног и других факултета друштвених наука.

Ђачки парламент чине ученици школе како би преко њега научили принципе учешћа у друштвеним
процесима и прилагодили школовање својим потребама, у компромису са могућностима школе.

Захваљујући добрим односима и комуникацији професора и ученика, атмосфера је пријатна и погодна за
рад и стицање знања. Отворени смо за сва питања и сугестије.

                                             С поштовањем,

                                              Тот Корнел
                   директор Економско-трговинске школе Сента
_____________________________________________________________