О ШКОЛИ:

Давне, 1960. године основана је Економска школа у Сенти. Образовала је ученике за два
занимања: економски техничар књиговодственог смера и продавац. Школа је остварила
веома успешне резултате од самог почетка свог постојања и допринела подмиривању
потреба тржишта рада у потиском региону а постала је и база за високошколске установе.
Школовање на економском и трговинском смеру није губило континуитет ни за време
усмереног образовања.

1990. године поново је формирана Економско-трговинска школа у Сенти у данашњем облику.

Установа је опремљена на високом нивоу, а садржајем је попуњавају
наставници комбинирајући традиционалне и модерне наставне методе.
У школи заступљени образовни профили
резултат су реформе средњег стручног образовања и
прилагођени су потребама тржишта рада.
Поред редовног образовања постоје и многе друге активности као што су
такмичења, квизови, размена ученика са економским гимназијама "Кереши Јожеф" из Сегедина
и "Келети Карољ" из Будимпеште.

Школа је успоставила сарадњу са многим предузећима, установама,
у приватном и јавном сектору.
Ученици Економско-трговинске школе учествују су на разним такмичењима и
показују своје знање.