Педагошко психолошка служба ::: Економско - трговинска школа Сента

Педагошко психолошка служба

ПОНЕДЕЛЈАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
Нада Зековић
Psiholog
07:30-13:30
Нада Зековић
Psiholog
07:30-13:30
Нада Зековић
Psiholog
07:30-13:30
Нада Зековић
Psiholog
07:30-13:30
Нада Зековић
Psiholog
07:30-13:30