Запослени ::: Економско - трговинска школа Сента

Запослени

Жирош Јанкелић Анико

Жирош Јанкелић Анико

Наставник физичог васпитањаМесарош Кристина

Месарош Кристина

Настсавник мађарксог језика и књижевности
Јухас Чонтош Кристина

Јухас Чонтош Кристина

Наставник српског језика као нематерњег
Будаи Силвиа

Будаи Силвиа

Наставник енглеског језика
Кецели Месарош Ката

Кецели Месарош Ката

Наставник немачког језика
Тот Сакач Рита

Тот Сакач Рита

Наставник немачког језика и грађанског васпитања
Мандић Миливоје

Мандић Миливоје

Наставник физичог васпитања
Дондур Максимовић Ивана

Дондур Максимовић Ивана

Наставник математике
Ђорђевић Елвира

Ђорђевић Елвира

Наставник математике
Радојчин Срђан

Радојчин Срђан

Наставник информатике и рачунарства
Станков Сузана

Станков Сузана

Наставник информатике и рачунарства
Буквић Никочев Дијана

Буквић Никочев Дијана

Наставник хемије и комерцијалног познавања робе
Недељков Габријела

Недељков Габријела

Наставник биологије
Хусак Ева

Хусак Ева

Настсавник географије
Калман Роберт

Калман Роберт

Наставник физике
Бала Анита

Бала Анита

Коориднатор практичне наставе, наставник права
Сиђи Валериа

Сиђи Валериа

Наставник економскe групе предмета
Давидов Оршоља

Давидов Оршоља

Наставник економске групе предмета
Станимиров Даница

Станимиров Даница

Наставник економске групе предмета
Зековић Јелена

Зековић Јелена

Наставник економске групе предмета
Фодор Шимоковић Сандра

Фодор Шимоковић Сандра

Наставник економске групе предмета
Трампа Биљана

Трампа Биљана

Наставник економске групе предмета
Арсеновић Александра

Арсеновић Александра

Наставник економске групе предмета
Марковић Сања

Марковић Сања

Наставник економске групе предмета
Тандари Емеше

Тандари Емеше

Наставник економске групе предмета
Бурањ Агнеш

Бурањ Агнеш

Наставник економске групе предмета
Ујхази Тамаш

Ујхази Тамаш

Наставник економске групе предмета
Догнар Воргић Отилија

Догнар Воргић Отилија

Наставник историје
Моњов Глориа

Моњов Глориа

Наставник ликовне културе
Шандор Клара

Шандор Клара

Наставник веронауке
Авдаловић Ђурековић Селена

Авдаловић Ђурековић Селена

Наставник српског језика и књижевности
Нађпал Јудит

Нађпал Јудит

Наставник економске групе предмета
Ђукић Зоран

Ђукић Зоран

Наставник физичог васпитања
Копас Андраш

Копас Андраш

Наставник електронског пословања
Барати Чањига Моника

Барати Чањига Моника

Наставник мађарског језика и књижевности
Жофиа Ленђел

Жофиа Ленђел

Наставник праваЗековић Нада

Зековић Нада

Психолог
Хевер Едит

Хевер Едит

Библиотекар
Рац Сабо Ервин

Рац Сабо Ервин

Техничар одржавања информационих система и технологијаПечурица Божовић Нина

Печурица Божовић Нина

секретар школе, наставник права
Сабо Емилиа

Сабо Емилиа

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене пословеКарољ Верона

Карољ Верона

помоћно особље
Бичкеи Андреа

Бичкеи Андреа

помоћно особље
Молнар Беата

Молнар Беата

помоћно особље
Добош Хилда

Добош Хилда

помоћно особље
Хусак Санела

Хусак Санела

помоћно особље
Гере Михаљ

Гере Михаљ

домар