Вести ::: Економско - трговинска школа Сента

Економско трговинска школа Сента организовала је такмичење на тему „Статистичка писменост“, на коме су учествовали ученици трећих и четвртог разреда наше школе. Десет ученика 3-1 одељења, 17 ученика 3-3 одељења и 22 ученика 4-2 одељења израдили су свој плакат на тему по сопственом избору. Ученике су за такмичење припремале професорице Давидов Оршоља и Трампа Биљана. Комисија је пажљиво прегледала и оценила израђене радове и одабрала најбоље плакате. Према одлуци комисије три најбоља рада израдили су Ката Чубрило (4-2), Ченге Киш (4-2) и Норберт Нађ Немеди (4-2) , a Едина Бене (3-3), Мартин Рошташ (3-3) и Наташа Ласло (3-1) су похваљени. Хвала нашим ученицима на учешћу и раду.